خانه / نرم افزار های مربوط به سیستم حقوق / فایل های اکسل مبدل (صفحه 4)

آرشیو موضوعات: فایل های اکسل مبدل

مشترک اخبار

تبدیل فایل اکسل به فرم وام و بدهی سیستم حقوق بازنشستگان

تبدیل فایل اکسل به فرم وام و بدهی سیستم حقوق بازنشستگان

تبدیل فایل اکسل به فرم وام و بدهی سیستم حقوق بازنشستگان با این فایل اکسل شما قادر خواهید بود ارقامی که با فرمت اکسل در اختیار دارید را در فرم وام و بدهی های سیستم حقوق بازنشستگان دریافت کنید . ابتدا از فعال بودن ماکروهای اکسل مطمئن شوید سپس مبالغ و ارقام را در فایل اکسل کپی کنید بعد روی ...

ادامه مطلب »

مبدل ارقام اکسلی به اضافات و کسور بازنشسته

مبدل ارقام اکسلی به اضافات و کسور بازنشسته

مبدل ارقام اکسلی به اضافات و کسور بازنشسته با این فایل اکسل شما قادر خواهید بود ارقامی که با فرمت اکسل در اختیار دارید را در فرم اضافات و کسور سیستم حقوق بازنشستگان دریافت کنید . ابتدا از فعال بودن ماکروهای اکسل مطمئن شوید سپس شماره های پرسنلی را در ستون A ردیف ورثه(در صورت مستمری بگیر بودن)را در ستون ...

ادامه مطلب »

مبدل ارقام اکسلی به فرم تعدیل اضافه کاری

مبدل ارقام اکسلی به فرم تعدیل اضافه کاری

مبدل ارقام اکسلی به فرم ۶ (تعدیل اضافه کاری) با این فایل اکسل شما قادر خواهید بود ارقامی که با فرمت اکسل در اختیار دارید را در فرم تعدیل اضافه کاری سیستم حقوق دریافت کنید . ابتدا از فعال بودن ماکروهای اکسل مطمئن شوید سپس شماره های پرسنلی را در ستون A و ساعات اضافه کاری را در ستون B ...

ادامه مطلب »
حرکت به بالا